Vrijwillig Ouderenadviseur

Ouderen kunnen voor hulp en ondersteuning op alle terreinen van welzijn, wonen en zorg terecht bij de Vrijwillige Ouderenadviseur. Zij bieden de ouderen ondersteuning. De Vrijwillig Ouderenadviseur streeft samen met de oudere naar het vasthouden van wat er is, dit waar mogelijk versterken, en helpt de oudere te zoeken naar alle mogelijkheden om te leven, op de manier die de oudere zelf het liefst is. Lees verder.

De dinsdagmiddag soos St. Joseph zaal naast de Sint-Bonifaciuskerk

Men kan er bridgen, klaverjassen, sjoelen en rummikuppen, of gewoon gezellig een kopje  koffie of thee drinken
De zaal gaat open om 13.00 uur. Aanvang van de soos is 13.30 uur.

De sjoelbak en de rummikub spellen staan dan klaar. De bridgers gaan naar hun eigen afdeling, waar ze wat rustiger zitten. Voor die tijd zijn de dames (vrijwilligers) druk bezig met de voorbereidingen wat betreft het klaar zetten van de tafels en stoelen en boodschappen doen. Daarna gaan de dames vrijwilligsters koffie en thee zetten, waar natuurlijk een lekker koekje bij geserveerd wordt. Voor entree wordt € 1.20 gevraagd en daarvoor wordt 2x koffie of thee geschonken.
Ondertussen worden de voorbereidingen getroffen voor de klaverjascompetitie. We doen 3 ronden met verplicht gaan en na iedere rondes worden kaarten getrokken voor de volgende ronde. Aan het einde van het winter- en voorjaarsseizoen worden de prijswinnaars bekend gemaakt. De winnaar krijgt de wisselbeker ( De Fyke Slagter Trofee) en de drie winnaars, of winnaressen  krijgen een beker en enveloppe met inhoud, zodat men dat naar eigen idee kan besteden. De andere deelnemers krijgen naar gelang het aantal punten ook een prijs.

Iedere eerste dinsdag van de maand 
Draaien we bingo. Op deze dag is er minder tijd om te klaverjassen. We spelen eerst een ronde klaverjas, dan drie rondes bingo, met een elektronisch apparaat, gekoppeld met kleine geldprijsjes. Daarna gaan we verder met klaverjassen en de andere spellen. Rond 16.00- 16.15 uur zijn we klaar en wordt alles weer netjes opgeruimd door de vrijwilligers, die we héél  dankbaar zijn!

Heeft u interesse, kom gerust eens een keer bij ons kijken. Voelt u zich alleen, dat is niet nodig. Er is altijd wel iemand aanwezig om mee te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Heeft u een goed idee? laat het aan Ineke weten.

Locatie: St. Joseph zaal (naast de Bonifatiuskerk.) Voor informatie kunt u bellen naar de soos  coördinator.: Ineke Hoogervorst: 0172-443882 / 0651603525, E-mail.: i.hoogervorst@planet.nl