weergegeven: 1 - 8 van 8 resultaten

Katern 2023 juli – augustus

is een samenwerking tussen de christelijke bonden Unie KBO en PCOB
www.kbo-pcob-alphenaandenrijn.nl

Samenstellers: Ineke Hoogervorst en Dick Tempelaar
Coördinatie bezorging bladen: Ineke Beumer, telefoon (06) 189 717 00

Secretaris
Vacature
E-mail: secretaris@kbo-alphenaandenrijn.nl
Penningmeester KBO /ledenadministratie KBO
Dirk Spronk, Telefoon: (0172) 42 12 71
Bankrekening: NL91 INGB 0003 4735 04
t.n.v. KBO Alphen aan den Rijn.
Ouderenadviseurs KBO
Henri Komen, (06) 225 799 07,
Betsie Stapper, (0172) 65 05 76
Coördinator KBO-hulpen bij belastingaangiften:
Frans Wamsteeker, Telefoon: (0172) 60 70 75
E-mail: frawams@gmail.com
Coördinatie Lief en leed KBO:
Loes Rutten, telefoon (06) 496 783 98

Secretaris/ledenadministratie PCOB
Wim van de Tang, Kees Mustersstraat 21, 2406 LK Alphen aan den Rijn. E-mail: secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl
Penningmeester PCOB
Harry Kaspers, Telefoon: (0172) 43 84 18,
E-mail: penningmeester@pcob-alphenaandenrijn.nl
Bankrekening: NL 62 RABO 0128 5352 88
t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn
Ouderenadviseur PCOB
Rijk Huisman Telefoon: (0172) 47 48 02
Coördinator PCOB-hulpen bij belastingaangiften:
Anne-Marie Oudenes, Telefoon: (0172) 49 40 22,
E-mail: anne-marie.oudenes@hetnet.nl
Coördinatie Lief en leed PCOB:
Vacature

In dringende gevallen zijn bezoekers van de soos te bereiken via: (06) 431 017 58

Géén (landelijke) fusie
van KBO en PCOB

U bent van mij gewend dat ik op deze plaats iets schrijf over de landelijke ontwikkelingen rond de samenwerking van KBO en PCOB. Dit zal mijn laatste bijdrage aan die reeks zijn, want de kans dat er een landelijke fusie van KBO en PCOB komt, is ‘nihil’ geworden. Te verwachten is dat de federatie KBO-PCOB eind 2023 zal zijn afgebouwd. Ik zal dat
hieronder toelichten. Het bestuur van uw KBO – afdeling vindt het ondertussen hoog tijd dat onze leden op de hoogte worden gesteld van deze ontwikkeling. Het belangrijkste verschil tussen KBO en PCOB is de structuur van de organisaties. De PCOB is één vereniging met afdelingen die niet zelfstandig zijn en waar het bestuur van een afdeling (ook) verantwoording verschuldigd is aan het bestuur van de vereniging. De KBO is een democratische beweging die bestaat uit onafhankelijke verenigingen, waarbij het bestuur van een plaatselijke afdeling alleen verantwoording verschuldigd is aan de eigen Algemene Ledenvergadering. Aan het begin van 2023 was er nog niet veel discussie over deze fundamentele verschillen. Wel had de Bondsraad van KBO Zuid-Hplland, waar ik namens de regio Midden-Holland in zit, in januari een limiet gesteld aan de afdracht van een vereniging aan het landelijke verenigingskantoor en die was € 5,00 per lid lager dan wat, volgens directeur Ingrid Rep, door de voorzitter van de PCOB werd verlangd. Daarna kwam de ANBO bij de PCOB in beeld en die twee partijen onderzoeken nu samen een fusie, waarbij ze de KBO van tafel weren, omdat ze vinden dat de KBO haar structuur eerst moet veranderen. De Bondsraad van KBO ZH interpreteert dit zo: de KBO moet haar eigen structuur van onafhankelijke afdelingen opgeven om met deze partijen te mogen praten over een fusie van deze drie verenigingen.
Dat zal, op deze manier en met deze toonzetting, niet gaan gebeuren. Klaarblijkelijk is iedereen vergeten dat de directie van de ANBO in 2015 alle geld wat bij de ANBO-afdelingen aanwezig was, naar het hoofdkantoor van de ANBO heeft gesluisd! In een dergelijke vereniging wil ik geen bestuurslid en helemaal geen penningmeester zijn.
De Unie KBO heeft eind juni een beslissing genomen over beëindiging van haar deelname aan de federatie KBO-PCOB per 1 januari 2024. Die organisatie zal dus worden afgebouwd als dat voorstel is aangenomen en dat is dus mijn uitgangspunt bij het samenstellen van dit artikel, waarvan de tekst ongeveer een maand voor de publicatie moet worden aangeleverd.
Wat betekent dit voor de leden van KBO en PCOB Alphen aan den Rijn? In principe zouden wij in 2024 op de oude voet voort verder kunnen gaan, maar dan niet meer onder de KBO-PCOB vlag.
Er zullen alternatieven moeten komen voor de schriftelijke communicatie naar de leden toe. Door deze gang van zaken is een plaatselijke fusie van onze afdelingen ook van de baan en daardoor is er geen oplossing voorhanden voor het feit dat onze besturen heel kwetsbaar zijn; om een voorbeeld te noemen: het bestuur van uw KBO-afdeling bestaat sinds begin januari nog maar uit 3 (drie!) leden en de gemiddelde leeftijd is 80+.
Het bestuur van de KBO-afdeling Alphen aan den Rijn zal in de Algemene Ledenvergadering, die in dit najaar gehouden zal worden, ruime aandacht besteden aan dit onderwerp.
Dirk Spronk, penningmeester KBO-afdeling Alphen aan den Rijn

Nieuws van de activiteitencommissie

De Soos

De vakantieperiode betreffende de soos is

van 5 juli tot en met 31 juli

Klaverjassen

Op dinsdag 4 juli gaan we de klaverjascompetitie feestelijk afsluiten met een drankje en wat lekkers erbij! Voor de eerste winnaar hebben we weer de Fijke Slagter-trofee ter beschikking en voor de eerste drie winnaars een beker, gekoppeld met leuke prijsjes – niemand gaat met lege handen naar huis!

Om alvast in uw agenda te noteren.
Donderdag 23 november:
Lady’s Day bij Vander Klooster Mode in Boskoop.
Dinsdag 12 december:
kerstviering in het mooie Archeon.

Jaarlijks uitje PCOB

30 AUGUSTUS – ROMEINSE VONDSTEN – HIGH TEA – ZWAMMERDAM

Op woensdag 30 augustus as. worden we in restaurant De Haven op Hooge Burch verwacht voor een high tea. We verzamelen om 12.30 uur op de parkeerplaats naast het nieuwste appartementencomplex op de Aziëlaan, tegenover het Polderpeil. Van 13.00 tot 15.00 uur kunnen we genieten van allerlei lekkers dat door cliënten van Ipse de Bruggen is klaargemaakt.

Daarna wordt ons, binnen en buiten, van alles verteld over de Romeinse Limes, Romeinse vondsten en andere opgravingen.
Om 16.00 uur gaan we weer huiswaarts.
IIn het restaurant is ook de mogelijkheid om voor een leuk prijsje kaarten en cadeauartikelen te kopen.

Dit alles, inclusief vervoer, kost € 22,00 voor PCOB-leden, niet-leden betalen € 27,00.
Bent u in het bezit van een auto? Dan zou het fijn zijn als u anderen de gelegenheid geeft om mee te rijden, zodat we dit uitje voor iedereen kunnen realiseren. De chauffeurs krijgen een vergoeding.
U kunt zich tot 21 augustus, bij voorkeur per e-mail, aanmelden bij Sonja Huisman: sonja.huisman@hotmail.com of telefonisch 0172 – 474 802 (liefst tussen 18.30 en 19.30 uur).
Bij aanmelding duidelijk aangeven: naam, adres en telefoonnummer; of u mee wilt rijden (vermelden of u een rollator meeneemt) of dat u kunt rijden (hoeveel inzittenden kunnen er mee als er geen rollator mee gaat en hoeveel met 1 rollator?) De kosten voor het uitje moeten direct bij aanmelding worden overgemaakt op bankrekening NL62 RABO 0128 5352
88 t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn.

Wat als je kind je niet meer wil zien?

Brief aan ouders waarvan het kind het contact heeft verbroken

Beste ouder(s),
Op 7 juni jl. heb ik deelgenomen aan het webinar van KBO/PCOB ‘Wat als je kind je niet meer wil zien?’ Voor mij persoonlijk pittig om mee te maken, omdat ik zelf zo’n ouder ben geweest. Ook kom ik in mijn pastorale (vrijwilligers)werk ouders tegen van wie een kind het contact heeft verbroken. Het blijkt dat ‘ouderverlating’ veel meer voorkomt dan men denkt, en zeker onder ouderen. Het onderwerp is voor hen moeilijk bespreekbaar te maken (schaamte?), wat weer aanleiding kan geven tot eenzaamheid.
Het webinar was naar aanleiding van het boek ‘Uit contact’ van Vera van Brakel. De dochter van de schrijfster heeft 10 jaar geleden het contact met haar moeder verbroken en zij ervaarde dat er nauwelijks iets bekend is over deze problematiek; er is bijvoorbeeld ook geen lotgenotengroep.
De grootste vraag waarmee ouders zitten is het ‘waarom’?
Daar komt vaak geen antwoord op of het is niet uit te leggen. Wat je als ouder dan ervaart is: verdriet, boosheid, veel vragen, kortom: chaos in je hoofd. Ook het gevoel van ‘ik ga hieraan onderdoor’. Het voelt als rouw, het vreet aan je. Bewezen is dat lichamelijke klachten, zoals diabetes, reuma en kanker kunnen verergeren.
Psychiater Bram Bakker, schrijver van het boek ‘Oud zeer’, gaf in het webinar aan dat als het contact niet verwatert, maar ineens wordt verbroken, dat het effect heeft van een vulkaanuitbarsting. Je ziet het niet aankomen. Als je een dierbare verliest dan wordt de pijn in de loop van de tijd minder, maar deze pijn blijft. Het is een trauma! Steeds word je er mee geconfronteerd. Hij geeft aan dat het goed is om toch te proberen een lijntje te houden met je kind, ook als de ander niet bereid is tot een gesprek. Ook waarschuwt hij om een beken-
de (familielid, buurvrouw) tussen de ouder en het kind te schuiven, oftewel te bemiddelen. Wees daar voorzichtig mee!
Terugkomend op het woord ‘trauma’. Gaan we te veel op zoek naar oud zeer? Naar probleemsituaties in het gezin? Hebben we een rugzak gekregen door nare ervaringen in de oorlog of hebben onze ouders die gehad en weer doorgegeven? Ben je als ouder dan de ‘dader’ van ouderverlating? Met het gevoel ‘ik moet hier iets mee’ sloot ik het webinar af, maar dat houdt niet in dat ik nu oplossingen kan aandragen.
Er is sowieso, helaas, geen pasklaar antwoord te geven op de vraag hoe je het contact met je kind weer kunt herstellen. Een mogelijkheid is in gesprek gaan met een mediator, maar dat
moet je uiteraard beiden willen. Wat mogelijk de pijn kan verlichten, is om met lotgenoten te praten. Mocht u die behoefte hebben, dan wil ik kijken of er een mogelijkheid is om, als er
meer aanmeldingen komen, een lotgenotengroep te starten. Mijn e-mailadres: sonja.huisman@hotmail.com. Of bel, liefst tussen 18.30 en 19.30 uur: (0172) 47 48 02.
Ik hoop dat ik op deze manier juist ú kan bereiken.
Hartelijke groet, Sonja Huisman.

Gezocht: vrijwilliger voor de ledenadministratie

Voor de ledenadministratie van de PCOB zoeken wij een ‘duizendpoot’, die de ledenadministratie kan bijhouden in een landelijk programma en daaruit schema’s kan samenstellen om het bestuurlijk team en de leden van Lief & Leed aan te sturen.
Het werken met Word en Excel zullen daarbij een hulpmiddel zijn. Meer informatie? Bel dan even met Dick Tempelaar, telefoon (06) 422 52 985.

UIT Agenda

Koffie-ochtenden/-middagen
Elke maandagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Sionskerk, Meteoorlaan 2.
Elke derde dinsdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16.
Dinsdag 20 juni: Wim Kroschell, houdt een lezing over: “Oude panden in het centrum die plaats maken voor nieuwbouw”..
Contactpersoon: fam. Tempelaar (06) 422 529 85, dick.tempelaar@hccnet.nl
Vervoer: Annie van Dam (0172) 44 5 9 25.
Elke donderdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Lichtkring, Amerikalaan 91.
KBO-soos: Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur soos in de Jozefzaal, Paradijslaan 3

Katern : 2023 juni

KBO-PCOB is een samenwerking tussen de christelijke bonden Unie KBO en PCOB
www.kbo-pcob-alphenaandenrijn.nl

Samenstellers: Ineke Hoogervorst en Dick Tempelaar
Coördinatie bezorging bladen: Ineke Beumer, telefoon (06) 189 717 00

Secretaris
Vacature
E-mail: secretaris@kbo-alphenaandenrijn.nl
Penningmeester KBO /ledenadministratie KBO
Dirk Spronk, Telefoon: (0172) 42 12 71
Bankrekening: NL91 INGB 0003 4735 04
t.n.v. KBO Alphen aan den Rijn.
Ouderenadviseurs KBO
Henri Komen, (06) 225 799 07,
Betsie Stapper, (0172) 65 05 76
Coördinator KBO-hulpen bij belastingaangiften:
Frans Wamsteeker, Telefoon: (0172) 60 70 75
E-mail: frawams@gmail.com
Coördinatie Lief en leed KBO:
Loes Rutten, telefoon (06) 496 783 98

Secretaris/ledenadministratie PCOB
Wim van de Tang, Kees Mustersstraat 21, 2406 LK Alphen aan den Rijn. E-mail: secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl
Penningmeester PCOB
Harry Kaspers, Telefoon: (0172) 43 84 18,
E-mail: penningmeester@pcob-alphenaandenrijn.nl
Bankrekening: NL 62 RABO 0128 5352 88
t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn
Ouderenadviseur PCOB
Rijk Huisman Telefoon: (0172) 47 48 02
Coördinator PCOB-hulpen bij belastingaangiften:
Anne-Marie Oudenes, Telefoon: (0172) 49 40 22,
E-mail: anne-marie.oudenes@hetnet.nl
Coördinatie Lief en leed PCOB:
Vacature

In dringende gevallen zijn bezoekers van de soos te bereiken via: (06) 431 017 58

Vrijwilligers

“Met meer handen is het licht werken!”
Met deze kreet zijn wij op zoek naar vrijwilligers.
Als ouderenorganisaties willen we het vrijwilligerswerk altijd eenvoudig en licht houden. Daarom zoeken we vrijwilligers voor kleine taken. Grote taken splitsen we op, zodat ze behapbaar blijven, en met vrijwilligers die de KBO en de PCOB willen ondersteunen, maken we afspraken over hun tijdsbesteding: zo min mogelijk vergaderingen, maar wel van
elkaar op de hoogte blijven via de e-mail.

Zoekt u ook een vrijwilligersklusje? Via de e-mail kunt u zich aanmelden bij: secretaris@kbo- alphenaandenrijn.nl of secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl. Wij kunnen hulp gebruiken bij het secretariaat, de ledenadministratie, Lief &
Leed, coördinatiewerk, bezorging van het blad Seniorennieuws en het KBO-PCOB Magazine, als webmaster, enzovoort. Na een berichtje nemen we contact met u op. Samen zijn wij sterk!
We zetten ons in voor deze zes thema’s:
Wonen, Welzijn en Zorg, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering en Zingeving.
Neem ook eens een kijkje op onze website:
https://kbo-pcob-alphenaandenrijn.nl/
Dick Tempelaar, voorzitter PCOB,
namens besturen KBO-PCOB

Nieuws van de activiteitencommissie

De Soos

De lente is weer op haar einde en de lentebloesems zijn alweer aan het verdwijnen.

De zomer is dan in aantocht en dus kunnen we weer aan vakantie en leuke uitstapjes gaan denken!
De vakantieperiode betreffende de soos is van 5 juli tot en met 31 juli.

Klaverjassen

Dinsdag 20 juni is de laatste dag van de competities
met leuke prijsjes. Dinsdag 4 juli is de prijsuitreiking. We gaan er dan weer een gezellige middagvan maken, zoals altijd

Lady’s Day

Op 11 mei zijn we met 30 dames
naar Vander Klooster mode in
Boskoop geweest. Het was een
erg leuke en gezellige dag en de
dames gingen na een advocaatje
slagroom dan ook met een
goed gevoel weer huiswaarts.

Dagtocht Westland

in samenwerking met

Donderdag 29 juni gaan we met Cats Reizen naar Hoek van Holland, waar we de lunch gaan gebruiken aan de Nieuwe Waterweg.

Daarna rijden we naar het Westland voor een 2 uur durende rondvaart door de waterwegen die vroeger gebruikt werden om de producten naar de veiling te vervoeren. De prijs voor deze dag is € 54,50 en voor niet-leden € 59,50.
De opstapplaatsen zijn: Driehoorne, Sterrenlaan 11.00 uur en Dillenburg 11.10 uur. Graag 15 minuten voor die tijd aanwezig zijn.
Als u per bank betaald hebt, graag even de opstapplaats aan mij doorgeven: (06) 516 035 25 of i.hoogervorst@planet.nl. U kunt altijd nog even bij mij informeren of er eventueel nog plaats over is

Voor iedereen die al met vakantie gaat, een hele fijne vakantie toegewenst!
Ineke Hoogervorst

Lettersudoku’s

Werken als een ‘gewone’ sudoku, maar dan met letters in plaats van cijfers. Na correcte invulling leest u ergens (horizontaal of verticaal, heen of terug) een Nederlands woord

Vooraankondiging jaarlijks uitje PCOB

Graag wil ik iets vertellen over de plannen voor het jaarlijkse uitje; noteer de datum alvast in de agenda!
We zijn op woensdag 30 augustus van 13.00 tot 16.00 uur welkom in restaurant De Haven op landgoed Hooge Burch (Ipse de Bruggen) in Zwammerdam. Daar gaan we genieten van een high tea en van elkaar.
Ook komt een vrijwilliger alles vertellen en laten zien over de Limes en opgravingen op het terrein.
De kosten van dit uitje komen op maximaal € 22,00.

Het is uiteraard heel aantrekkelijk om, als het weer het toelaat, op de fiets erheen te gaan. Maar er zijn ook chauffeurs nodig om anderen, die slechter ter been zijn (en hun rollator mee moeten nemen) te vervoeren. Ik hoop dat we dit uitje voor iedereen mogelijk kunnen maken. In het volgende Seniorennieuws staat hoe en waar je je kunt aanmelden.
Zonnige groet, Sonja Huisman

UIT Agenda

Koffie-ochtenden/-middagen
Elke maandagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Sionskerk, Meteoorlaan 2.
Elke derde dinsdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16.
Dinsdag 20 juni: Wim Kroschell, houdt een lezing over: “Oude panden in het centrum die plaats maken voor nieuwbouw”..
Contactpersoon: fam. Tempelaar (06) 422 529 85, dick.tempelaar@hccnet.nl
Vervoer: Annie van Dam (0172) 44 5 9 25.
Elke donderdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Lichtkring, Amerikalaan 91.
KBO-soos: Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur soos in de Jozefzaal, Paradijslaan 3

nieuws van de activiteitencommissie

                                      Nieuws van de activiteitencommissie       
De soos (KBO)
Wat betreft de soos heb ik weinig mededelingen, de opkomst is goed en er is een goede en gemoedelijke sfeer. U BENT ALTIJD WELKOM  VOOR EEN PRAATJE, KOPJE KOFFIE/THEE of en u kunt meespelen met voor u een favoriet spel.
Neem gerust een vriend of vriendin mee!

Klaverjassen
De competitie is weer in volle gang en er gaan al weer wat verschillen ontstaan, waardoor de spanning een beetje gaat toenemen. Gezonde spanning hoor!!!!
De laatste competitiedag is gepland op 20 juni en twee weken later op 4 juli is dan de prijsuitreiking.
De week tussendoor spelen we gewoon vrij klaverjas met leuke geldprijsjes.

Nu er geen Corona meer is, is de soos zoals vanouds van 5 juli tot en met 31 juli wegens vakantie gesloten.
Op 1 augustus gaan we weer met frisse moed starten!

Lady`s Day 2023
Zoals ik in het vorige nummer schreef gaan we donderdag 11 mei  weer een dagje naar de Lady`s Day bij Vander Klooster Mode in Boskoop, Boskoopseweg 4.
Vander Kloostermode verzorgt al een aantal jaren modepresentaties voor onze 50 plus doelgroep. Op locatie en beurzen maar ook voor groepen 50-plussers die een gezellige lady’s day willen meemaken in Boskoop. In Boskoop is onze winkel van ca 150 m2 en ook ons magazijn met voorraad (1000 m2). Wij verzorgen hier de modeshow met koffie en gebak van de plaatselijke banketbakker en een geheel verzorgde lunch. We worden verwacht zo rond 10.15 uur voor de koffie en daarna wordt er van 11.00 uur tot 12.00 uur een eigentijdse mode show gepresenteerd. Vervolgen gaan we genieten van de lunch. Daarna gaat de ene helft naar een gratis activiteit met leuke prijsjes, terwijl de andere helft kan rondkijken en eventueel iets kopen in de prachtige winkel. De dames in de winkel leveren vrijblijvend en deskundig advies en na ongeveer een uur worden de groepen gewisseld. Rond 15.00 uur sluiten we feestelijk af met een advocaatje slagroom.


Voor deze dag wordt een eigen bijdrage van € 6.00 gevraagd. U kunt zich aanmelden vanaf 4 april tot en met 28 mei. bij Ineke Hoogervorst, tel. 0651603525 of op de dinsdagmiddagsoos. We gaan met eigen vervoer, er is voldoende parkeergelegenheid. Probeer zo veel mogelijk met elkaar mee te rijden. Heeft u nog plaats over in de auto of heeft u geen vervoer, laat het me weten!

Ineke Hoogervorst

Nieuws van de activiteitencommissie    

Terugblik december 2022

Kerstviering
Op dinsdag13 december hebben we na 2 jaar weer een mooie kerstviering kunnen organiseren, met   voorafgaand een eucharistieviering. Na een welkomstwoord door onze voorzitter Gerard  Ammerlaan  werd er koffie met heerlijke appeltaart geserveerd en was er gelegenheid voor gezellige onderonsjes.
Intussen werden er lootjes verkocht voor de loterij ! Voor en na een voortreffelijke lunch genoten we van een Swingo ( muzikale bingo, wat goed in de smaak viel)
Daarna was er gelegenheid voor het nuttigen van een consumptie en gevolgd door de loterij.
Uiteraard was er naast de vele prijzen ook weer de traditionele boodschappenmand te winnen!
Na afloop bedankte Gerard de medewerkers van Archeon en alle vrijwilligers die zich ingezet hadden voor deze mooie en bijzondere dag.

Bezorgersochtend
De bezorgersochtend was deze keer op zaterdag 10 december. De bezorgers van de KBO en PCOB brengen 10 x per jaar het Seniorennieuws bij u in de brievenbus. Een passend dankwoord werd gedaan door de voorzitter van de PCOB, Dick Tempelaar, hij vertelde de bezorgers onder andere, hoe belangrijk ze zijn voor de verenigingen. Ook hebben we tijdens deze bijeenkomst afscheid genomen van Elly Slachter als coördinator van het Seniorennieuws, dit heeft zij héél veel jaren perfect gedaan.
Gerard heeft bij deze gelegenheid een dankwoord naar Elly toe uitgesproken en zij kreeg daarbij  een boeket bloemen en een enveloppe overhandigd.
Na het nuttigen van een kopje koffie, drankje met wat lekkere hapjes er bij, ging iedereen naar huis met een overheerlijke banketstaaf.

Klaverjascompetitie
Er is wederom weer flink gestreden om de Slagter Fyke wisselbeker
De eerste prijs is gewonnen door Gea Angenent met 82391 punten
De tweede prijs door Wijnand Doornenbal met 79505 punten
Derde prijs door Annie Vis met 78930 punten
Hieronder de complete competitielijst

Gea Angenent82391
Wijnand Doornenbal79505
Annie Vis78930
Joke van Klaveren78704
Ria Wessels78223
Willem Poot76864
Nell van Dijk76473
Corrie Stigter76258
Marian Jansen76113
Tiny van Es76007
Piet Swart75974
Sjaan Hoogeveen75755
Els Koolen75670
Piet Paardekooper72802
Truus Keijzer71839
Wil Brozius71828
Jannie van Holstein69459
Bas van der Heijden69070
Aad Zwanenburg68511
Nel Kerkvliet68336
Johanna Boekhout65626
Dirk Turkenburg64718
Wil Lap64036
Lies Koning62746
Hennie van Strien62535
Piet van der Leede58746
Nel Pouw57998
Elly de Pater55885
Rinus Onderstal55287
Coby Schouten53644
Truus Bos44682
Marry de Jager43796
Nico Mens35075
Lidy de Ru35034
Jacqueline Slingerland31676

17 JANUARI ZIJN WE WEER BEGONNEN MET EEN NIEUWE KLAVERJASCOMPETITIE!

 Nieuwjaarsreceptie
10 januari was er weer een nieuwjaarsreceptie met een behoorlijke opkomst. Na een kopje koffie met wat lekkers er bij werden we toegesproken door de voorzitter Gerard Ammerlaan en hij wenste ons allen een voorspoedig 2023 toe. Na een toast uitgebracht te hebben gingen de klaverjassers, de bridgers en de rummicuppers zich weer bezighouden met hun geliefd spel. Het was weer een gezellige en geslaagde middag, mede door de inzet van de dames van de catering. Heel erg bedankt voor jullie inzet!

Om alvast in uw agenda te noteren. Donderdag 11 mei gaan we weer een dagje naar de Lady`s Day bij Vander Klooster Mode In Boskoop. Ik kom hier nog op terug!

Ineke Hoogervorst

Lokale Alliantie financieel misbruik

Eind 2019 is binnen de gemeente Alphen aan den Rijn een lokale alliantie financieel misbruik van start gegaan. Deze alliantie zet zich in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik. Zowel private als publieke partijen nemen deel, zoals bewindvoering, thuiszorg, vrijwilligersorganisaties, banken, Tom in de buurt, notariaat, politie en gemeente. De alliantie informeert senioren en zorgprofessionals over het onderwerp die achter de voordeuren komen. Zo worden bewustwordingstips meegegeven waar mensen op kunnen letten. Ook dient de alliantie als vraagbaak en bundeling van informatie over financieel misbruik.

Voor u hebben zitting in deze lokale alliantie:
KBO Frans Warmsteeker, 0172 60 70 75, E-mail.: frawams@gmail.com
PCOB Rijk Huisman, 0172 47 48 02, rijk.huisman@hetnet.nl

Hoe kunt u het herkennen?
Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op financieel misbruik:
• Plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank.
• Het verdwijnen van waardevolle spullen uit huis.
• Een onverklaarbaar tekort aan geld.
• Het ontstaan van onverklaarbare schulden, zoals bijvoorbeeld huurachterstand.
• Grote belangstelling voor uw geld of bezittingen.

Wat kunt u doen?
Het tegengaan van financieel misbruik begint met er open over te praten. Bel voor advies
en hulp naar Veilig Thuis: 0800-2000 (dag en nacht bereikbaar). U hoeft niet meteen een
melding te doen. U kunt eerst samen de situatie bespreken. Kijk voor meer informatie op
www.lekker-lang-zelfstandig.nl


Nieuws van de Activiteitencommissie


De soos (KBO)
Op dit moment dat ik dit stukje schrijf is het prachtig weer en beginnen we weer aan het voorjaar te denken. De krokussen en narcissen beginnen zich ook al weer te ontplooien!
17 januari zijn we weer begonnen met de soos, maar helaas moesten we onze activiteiten voor twee weken stoppen in verband met renovatie van de schouw in de Josephzaal.
7 februari konden we weer begonnen met onze soos activiteiten waar iedereen weer welkom was.
Voor de klaverjassers zijn we in die periode uitgeweken naar Driehoorne  waar we gelukkig in een gedeelte van de grote zaal konden klaverjassen, wat erg op prijs gesteld werd. Het was daar ook heel gezellig!
De opkomst van de soos is bijna weer als vanouds, waar we dan ook erg blij mee zijn. Meer belangstelling is natuurlijk altijd welkom!

Lady`s Day
Op donderdag 11 mei gaan we weer een dagje naar de Lady`s Day bij Vander Klooster Mode in Boskoop. Wat betreft inschrijving etc. kom ik in het volgende nummer van april op terug.
Ineke Hoogervorst


KBO PCOB nieuws

Katern 2023 juli / augustus

  • Géén (landelijke) fusie van KBO en PCOB
  • De Soos
  • Klaverjassen
  • KBO agenda
  • Jaarlijks uitje PCOB
  • Wat als je kind je niet meer wil zien?
  • Lief & Leed
  • Gezocht: vrijwilliger voor de PCOB ledenadministratie
  • Uit Agenda

Katern 2023 juni

Zoekt u ook een vrijwilligersklusje, De Soos, Klaverjassen, Lady’s Day, Dagtocht Westland, Lettersudoku’s, Lief & Leed, Vooraankondiging jaarlijks uitje PCOB en Uit Agenda

Zorgverzekering 2023

Zorgverzekeringen flink duurder:

In het nieuwe pensioenstelsel dreigt een koopkrachtig pensioen niet te worden gehaald. Voor de Seniorencoalitie is het onaanvaardbaar als deze centrale belofte van het pensioenakkoord wordt gebroken. Het draagvlak onder gepensioneerden wordt op die manier verkwanseld.

In een brief roept de Seniorencoalitie (bestaande uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM) de Tweede Kamer op om het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel zo niet aan te nemen. Het draagvlak onder gepensioneerden is inmiddels vrijwel weg, terwijl herstel van vertrouwen toch een van de belangrijkste doelstellingen was van deze en vorige regeringen.

Taaltrucjes

Volgens de Seniorencoalitie wordt met subtiele taaltrucjes de koopkrachtbelofte afgezwakt. Het sterkste voorbeeld is dat het niet zou gaan om een koopkrachtig, maar om een koopkrachtiger pensioen. Dat is niet hoe het destijds bij het pensioenakkoord is afgesproken, want dat zou de Seniorencoalitie onmiddellijk hebben afgewezen.

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid, vinden de seniorenorganisaties. Daarom stellen zij voor de motie-Van Dijk te verlengen zolang dat nodig is. Hierin is geregeld dat pensioenfondsen vanaf een dekkingsgraad van 105% mogen indexeren. Ondertussen kan worden gewerkt aan een betere versie van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), zodat (toekomstig) gepensioneerden kunnen rekenen op een koopkrachtig pensioen.

Onvoldoende gecompenseerd

Een ander punt van zorg bij de Seniorencoalitie is de zeggenschap van gepensioneerden. Het schrappen van het individueel bezwaarrecht wordt in de nieuwe wet nog onvoldoende gecompenseerd.

KBO PCOB magazine

Leden van de PCOB ontvangen 10 keer per jaar het KBO PCOB Magazine en daarnaast kunnen ze gebruik maken van alle voordelen van KBO PCOB

KBO PCOB Nieuws

Voor senioren van vandaag en morgen door het landelijk bureau van de KBO PCOB  Lees verder.

Bekijk onze 6 thema’s

PCOB Nieuws

Kerstzang middag
Op donderdag 8 december 2022 hebben we als PCOB in de Sionskerk onze Kerstzang middag gehouden. Alle klaargezette stoelen waren bezet. Bij binnenkomst werd iedereen getrakteerd op koffie of thee met wat lekkers. Er werd genoeglijk met elkaar gepraat en er ontstond een gezellig geroezemoes. De Kerstliederen werden met enthousiasme gezongen. Het waren de aloude liederen die menigeen al van jongsaf aan kende. Uiteraard stond het Kind in de kribbe deze middag centraal. Zijn naam is Jezus, wat Redder betekent. In de pauze was er een hapje en een drankje en was er tijd voor onderlinge ontmoetingen. Na ons slotlied: Ere zij God ging eenieder in Kerststemming weer huiswaarts.

Verslag van diaconale zaterdag in de Lichtkring
Wij mogen best trots zijn op onze diaconale taken binnen de Protestante Christelijke Ouderenbond (PCOB).
Rijk Huisman gaf tijdens de diaconale zaterdag in de Lichtkring een uiteenzetting over ‘Geld zaken, uitgaven en inkomsten’.
Zijn lezing, met veel ervaring binnen de hulpverlening voor ouderen, was duidelijk: ‘Maak een budget, zet uw uitgaven en inkomen naast elkaar’. Kijk naar de mogelijke kortingen, subsidies en toeslagen. Houdt daarmee grip op uw portemonnee en pas op voor babbeltrucs. Als PCOB willen wij u daarbij helpen. 
Wilt u een beroep op ons doen, maak een afspraak met onze vrijwillig ouderenadviseur bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of HUlp Belasting Aangiften (Huba).
In onze wekelijkse gratis PCOB – Nieuwsbrief geven wij aandacht o.a. aan ‘Grip op uw portemonnee’ en ‘Babbeltrucs’. Vooral geschikt voor senioren en verzorgers van ouderen ofwel mantelzorgers. Rechtstreeks  aanmelden of via de e-mail naar: secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl.

Nieuwsbrief
Elke week een PCOB nieuwsbrief die u kan ontvangen door zich op te geven Rechtstreeks aanmelden of via de e-mail naar: secretaris
of lid te worden via onze secretaris via het E-mail adres: secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl
Met elke week een bemoediging.
Elke week een een verzameling van nieuws over PCOB activiteiten en achtergrond informatie van bijvoorbeeld: AOW, Wmo. Energietoeslag, Belasting weetjes, Babbeltrucs, Mantelzorg. Huur en huurtoeslag, Heffingskorting, Koopkracht, enz.enz.

Het was een leuke dag
ons PCOB uitje in 2022
met de ZOMERAVONDZANG
in Katwijk aan Zee

Programma:
We brengen eerst een bezoek aan het Katwijks Museum. Daar krijgt u een rondleiding en koffie /thee /fris met wat lekkers. Daarna lopen we (eventueel winkelend) we naar het Visrestaurant Schuitemaker, Voorstraat 9, waar we om ca. 17.15 uur het diner gebruiken. Er is keus tussen kibbeling, lekkerbek of kip. Na het diner lopen we naar de Andres of Oude kerk voor de Zomeravondzang. De kerk is vanaf 19.30 uur open. Nu is nog niet bekend welk koor er dan zal optreden.
De afstanden tussen het Museum, het Visrestaurant en de kerk zijn niet groot en zijn goed te belopen.
Vervoer:
We gaan met eigen vervoer en vertrekken om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Rijnstreekhal en hopen rond 21.30 uur weer terug in Alphen te zijn.
Aanmelding:
U kunt zich tot 12 augustus a.s. bij voorkeur aanmelden via de mail:
secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl of een telefoontje naar de secretaris (0172-493395).
Bij de aanmelding kunt u aangeven:
of u mee wilt rijden of dat u zelf wilt rijden. In het laatste geval kunt u ook nog aangeven hoeveel passagiers u kunt meenemen. Uiteraard krijgen deze chauffeurs een vergoeding. U krijgt natuurlijk een bericht met wie u mee kunt rijden of door wie u wordt opgehaald;
de keuze tussen kibbeling, lekkerbek of kip;
of er eventueel een rollator wordt meegenomen
De kosten voor het uitje bedragen p.p. € 32,50 en € 25,00 als u in het bezit bent van een Museumjaarkaart. U wordt verzocht het bedrag o.v.v. van Katwijk over te maken op bankrekening NL62RABO0128535288 t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn.

Bekijk onze 6 thema’s