Katern : 2023 juni

KBO-PCOB is een samenwerking tussen de christelijke bonden Unie KBO en PCOBwww.kbo-pcob-alphenaandenrijn.nl Samenstellers: Ineke Hoogervorst en Dick TempelaarCoördinatie bezorging bladen: Ineke Beumer, telefoon (06) 189 717 00 Secretaris VacatureE-mail: secretaris@kbo-alphenaandenrijn.nlPenningmeester KBO /ledenadministratie KBODirk Spronk, Telefoon: (0172) 42 12 71Bankrekening: NL91 INGB 0003 4735 04t.n.v. KBO Alphen aan den Rijn.Ouderenadviseurs KBOHenri Komen, (06) 225 799 07,Betsie […]

Lokale Alliantie financieel misbruik

Eind 2019 is binnen de gemeente Alphen aan den Rijn een lokale alliantie financieel misbruik van start gegaan. Deze alliantie zet zich in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik. Zowel private als publieke partijen nemen deel, zoals bewindvoering, thuiszorg, vrijwilligersorganisaties, banken, Tom in de buurt, notariaat, politie en gemeente. De alliantie informeert […]