Katern 2023 juli – augustus

is een samenwerking tussen de christelijke bonden Unie KBO en PCOB
www.kbo-pcob-alphenaandenrijn.nl

Samenstellers: Ineke Hoogervorst en Dick Tempelaar
Coördinatie bezorging bladen: Ineke Beumer, telefoon (06) 189 717 00

Secretaris
Vacature
E-mail: secretaris@kbo-alphenaandenrijn.nl
Penningmeester KBO /ledenadministratie KBO
Dirk Spronk, Telefoon: (0172) 42 12 71
Bankrekening: NL91 INGB 0003 4735 04
t.n.v. KBO Alphen aan den Rijn.
Ouderenadviseurs KBO
Henri Komen, (06) 225 799 07,
Betsie Stapper, (0172) 65 05 76
Coördinator KBO-hulpen bij belastingaangiften:
Frans Wamsteeker, Telefoon: (0172) 60 70 75
E-mail: frawams@gmail.com
Coördinatie Lief en leed KBO:
Loes Rutten, telefoon (06) 496 783 98

Secretaris/ledenadministratie PCOB
Wim van de Tang, Kees Mustersstraat 21, 2406 LK Alphen aan den Rijn. E-mail: secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl
Penningmeester PCOB
Harry Kaspers, Telefoon: (0172) 43 84 18,
E-mail: penningmeester@pcob-alphenaandenrijn.nl
Bankrekening: NL 62 RABO 0128 5352 88
t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn
Ouderenadviseur PCOB
Rijk Huisman Telefoon: (0172) 47 48 02
Coördinator PCOB-hulpen bij belastingaangiften:
Anne-Marie Oudenes, Telefoon: (0172) 49 40 22,
E-mail: anne-marie.oudenes@hetnet.nl
Coördinatie Lief en leed PCOB:
Vacature

In dringende gevallen zijn bezoekers van de soos te bereiken via: (06) 431 017 58

Géén (landelijke) fusie
van KBO en PCOB

U bent van mij gewend dat ik op deze plaats iets schrijf over de landelijke ontwikkelingen rond de samenwerking van KBO en PCOB. Dit zal mijn laatste bijdrage aan die reeks zijn, want de kans dat er een landelijke fusie van KBO en PCOB komt, is ‘nihil’ geworden. Te verwachten is dat de federatie KBO-PCOB eind 2023 zal zijn afgebouwd. Ik zal dat
hieronder toelichten. Het bestuur van uw KBO – afdeling vindt het ondertussen hoog tijd dat onze leden op de hoogte worden gesteld van deze ontwikkeling. Het belangrijkste verschil tussen KBO en PCOB is de structuur van de organisaties. De PCOB is één vereniging met afdelingen die niet zelfstandig zijn en waar het bestuur van een afdeling (ook) verantwoording verschuldigd is aan het bestuur van de vereniging. De KBO is een democratische beweging die bestaat uit onafhankelijke verenigingen, waarbij het bestuur van een plaatselijke afdeling alleen verantwoording verschuldigd is aan de eigen Algemene Ledenvergadering. Aan het begin van 2023 was er nog niet veel discussie over deze fundamentele verschillen. Wel had de Bondsraad van KBO Zuid-Hplland, waar ik namens de regio Midden-Holland in zit, in januari een limiet gesteld aan de afdracht van een vereniging aan het landelijke verenigingskantoor en die was € 5,00 per lid lager dan wat, volgens directeur Ingrid Rep, door de voorzitter van de PCOB werd verlangd. Daarna kwam de ANBO bij de PCOB in beeld en die twee partijen onderzoeken nu samen een fusie, waarbij ze de KBO van tafel weren, omdat ze vinden dat de KBO haar structuur eerst moet veranderen. De Bondsraad van KBO ZH interpreteert dit zo: de KBO moet haar eigen structuur van onafhankelijke afdelingen opgeven om met deze partijen te mogen praten over een fusie van deze drie verenigingen.
Dat zal, op deze manier en met deze toonzetting, niet gaan gebeuren. Klaarblijkelijk is iedereen vergeten dat de directie van de ANBO in 2015 alle geld wat bij de ANBO-afdelingen aanwezig was, naar het hoofdkantoor van de ANBO heeft gesluisd! In een dergelijke vereniging wil ik geen bestuurslid en helemaal geen penningmeester zijn.
De Unie KBO heeft eind juni een beslissing genomen over beëindiging van haar deelname aan de federatie KBO-PCOB per 1 januari 2024. Die organisatie zal dus worden afgebouwd als dat voorstel is aangenomen en dat is dus mijn uitgangspunt bij het samenstellen van dit artikel, waarvan de tekst ongeveer een maand voor de publicatie moet worden aangeleverd.
Wat betekent dit voor de leden van KBO en PCOB Alphen aan den Rijn? In principe zouden wij in 2024 op de oude voet voort verder kunnen gaan, maar dan niet meer onder de KBO-PCOB vlag.
Er zullen alternatieven moeten komen voor de schriftelijke communicatie naar de leden toe. Door deze gang van zaken is een plaatselijke fusie van onze afdelingen ook van de baan en daardoor is er geen oplossing voorhanden voor het feit dat onze besturen heel kwetsbaar zijn; om een voorbeeld te noemen: het bestuur van uw KBO-afdeling bestaat sinds begin januari nog maar uit 3 (drie!) leden en de gemiddelde leeftijd is 80+.
Het bestuur van de KBO-afdeling Alphen aan den Rijn zal in de Algemene Ledenvergadering, die in dit najaar gehouden zal worden, ruime aandacht besteden aan dit onderwerp.
Dirk Spronk, penningmeester KBO-afdeling Alphen aan den Rijn

Nieuws van de activiteitencommissie

De Soos

De vakantieperiode betreffende de soos is

van 5 juli tot en met 31 juli

Klaverjassen

Op dinsdag 4 juli gaan we de klaverjascompetitie feestelijk afsluiten met een drankje en wat lekkers erbij! Voor de eerste winnaar hebben we weer de Fijke Slagter-trofee ter beschikking en voor de eerste drie winnaars een beker, gekoppeld met leuke prijsjes – niemand gaat met lege handen naar huis!

Om alvast in uw agenda te noteren.
Donderdag 23 november:
Lady’s Day bij Vander Klooster Mode in Boskoop.
Dinsdag 12 december:
kerstviering in het mooie Archeon.

Jaarlijks uitje PCOB

30 AUGUSTUS – ROMEINSE VONDSTEN – HIGH TEA – ZWAMMERDAM

Op woensdag 30 augustus as. worden we in restaurant De Haven op Hooge Burch verwacht voor een high tea. We verzamelen om 12.30 uur op de parkeerplaats naast het nieuwste appartementencomplex op de Aziëlaan, tegenover het Polderpeil. Van 13.00 tot 15.00 uur kunnen we genieten van allerlei lekkers dat door cliënten van Ipse de Bruggen is klaargemaakt.

Daarna wordt ons, binnen en buiten, van alles verteld over de Romeinse Limes, Romeinse vondsten en andere opgravingen.
Om 16.00 uur gaan we weer huiswaarts.
IIn het restaurant is ook de mogelijkheid om voor een leuk prijsje kaarten en cadeauartikelen te kopen.

Dit alles, inclusief vervoer, kost € 22,00 voor PCOB-leden, niet-leden betalen € 27,00.
Bent u in het bezit van een auto? Dan zou het fijn zijn als u anderen de gelegenheid geeft om mee te rijden, zodat we dit uitje voor iedereen kunnen realiseren. De chauffeurs krijgen een vergoeding.
U kunt zich tot 21 augustus, bij voorkeur per e-mail, aanmelden bij Sonja Huisman: sonja.huisman@hotmail.com of telefonisch 0172 – 474 802 (liefst tussen 18.30 en 19.30 uur).
Bij aanmelding duidelijk aangeven: naam, adres en telefoonnummer; of u mee wilt rijden (vermelden of u een rollator meeneemt) of dat u kunt rijden (hoeveel inzittenden kunnen er mee als er geen rollator mee gaat en hoeveel met 1 rollator?) De kosten voor het uitje moeten direct bij aanmelding worden overgemaakt op bankrekening NL62 RABO 0128 5352
88 t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn.

Wat als je kind je niet meer wil zien?

Brief aan ouders waarvan het kind het contact heeft verbroken

Beste ouder(s),
Op 7 juni jl. heb ik deelgenomen aan het webinar van KBO/PCOB ‘Wat als je kind je niet meer wil zien?’ Voor mij persoonlijk pittig om mee te maken, omdat ik zelf zo’n ouder ben geweest. Ook kom ik in mijn pastorale (vrijwilligers)werk ouders tegen van wie een kind het contact heeft verbroken. Het blijkt dat ‘ouderverlating’ veel meer voorkomt dan men denkt, en zeker onder ouderen. Het onderwerp is voor hen moeilijk bespreekbaar te maken (schaamte?), wat weer aanleiding kan geven tot eenzaamheid.
Het webinar was naar aanleiding van het boek ‘Uit contact’ van Vera van Brakel. De dochter van de schrijfster heeft 10 jaar geleden het contact met haar moeder verbroken en zij ervaarde dat er nauwelijks iets bekend is over deze problematiek; er is bijvoorbeeld ook geen lotgenotengroep.
De grootste vraag waarmee ouders zitten is het ‘waarom’?
Daar komt vaak geen antwoord op of het is niet uit te leggen. Wat je als ouder dan ervaart is: verdriet, boosheid, veel vragen, kortom: chaos in je hoofd. Ook het gevoel van ‘ik ga hieraan onderdoor’. Het voelt als rouw, het vreet aan je. Bewezen is dat lichamelijke klachten, zoals diabetes, reuma en kanker kunnen verergeren.
Psychiater Bram Bakker, schrijver van het boek ‘Oud zeer’, gaf in het webinar aan dat als het contact niet verwatert, maar ineens wordt verbroken, dat het effect heeft van een vulkaanuitbarsting. Je ziet het niet aankomen. Als je een dierbare verliest dan wordt de pijn in de loop van de tijd minder, maar deze pijn blijft. Het is een trauma! Steeds word je er mee geconfronteerd. Hij geeft aan dat het goed is om toch te proberen een lijntje te houden met je kind, ook als de ander niet bereid is tot een gesprek. Ook waarschuwt hij om een beken-
de (familielid, buurvrouw) tussen de ouder en het kind te schuiven, oftewel te bemiddelen. Wees daar voorzichtig mee!
Terugkomend op het woord ‘trauma’. Gaan we te veel op zoek naar oud zeer? Naar probleemsituaties in het gezin? Hebben we een rugzak gekregen door nare ervaringen in de oorlog of hebben onze ouders die gehad en weer doorgegeven? Ben je als ouder dan de ‘dader’ van ouderverlating? Met het gevoel ‘ik moet hier iets mee’ sloot ik het webinar af, maar dat houdt niet in dat ik nu oplossingen kan aandragen.
Er is sowieso, helaas, geen pasklaar antwoord te geven op de vraag hoe je het contact met je kind weer kunt herstellen. Een mogelijkheid is in gesprek gaan met een mediator, maar dat
moet je uiteraard beiden willen. Wat mogelijk de pijn kan verlichten, is om met lotgenoten te praten. Mocht u die behoefte hebben, dan wil ik kijken of er een mogelijkheid is om, als er
meer aanmeldingen komen, een lotgenotengroep te starten. Mijn e-mailadres: sonja.huisman@hotmail.com. Of bel, liefst tussen 18.30 en 19.30 uur: (0172) 47 48 02.
Ik hoop dat ik op deze manier juist ú kan bereiken.
Hartelijke groet, Sonja Huisman.

Gezocht: vrijwilliger voor de ledenadministratie

Voor de ledenadministratie van de PCOB zoeken wij een ‘duizendpoot’, die de ledenadministratie kan bijhouden in een landelijk programma en daaruit schema’s kan samenstellen om het bestuurlijk team en de leden van Lief & Leed aan te sturen.
Het werken met Word en Excel zullen daarbij een hulpmiddel zijn. Meer informatie? Bel dan even met Dick Tempelaar, telefoon (06) 422 52 985.

UIT Agenda

Koffie-ochtenden/-middagen
Elke maandagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Sionskerk, Meteoorlaan 2.
Elke derde dinsdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16.
Dinsdag 20 juni: Wim Kroschell, houdt een lezing over: “Oude panden in het centrum die plaats maken voor nieuwbouw”..
Contactpersoon: fam. Tempelaar (06) 422 529 85, dick.tempelaar@hccnet.nl
Vervoer: Annie van Dam (0172) 44 5 9 25.
Elke donderdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Lichtkring, Amerikalaan 91.
KBO-soos: Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur soos in de Jozefzaal, Paradijslaan 3