Katern : 2023 juni

KBO-PCOB is een samenwerking tussen de christelijke bonden Unie KBO en PCOB
www.kbo-pcob-alphenaandenrijn.nl

Samenstellers: Ineke Hoogervorst en Dick Tempelaar
Coördinatie bezorging bladen: Ineke Beumer, telefoon (06) 189 717 00

Secretaris
Vacature
E-mail: secretaris@kbo-alphenaandenrijn.nl
Penningmeester KBO /ledenadministratie KBO
Dirk Spronk, Telefoon: (0172) 42 12 71
Bankrekening: NL91 INGB 0003 4735 04
t.n.v. KBO Alphen aan den Rijn.
Ouderenadviseurs KBO
Henri Komen, (06) 225 799 07,
Betsie Stapper, (0172) 65 05 76
Coördinator KBO-hulpen bij belastingaangiften:
Frans Wamsteeker, Telefoon: (0172) 60 70 75
E-mail: frawams@gmail.com
Coördinatie Lief en leed KBO:
Loes Rutten, telefoon (06) 496 783 98

Secretaris/ledenadministratie PCOB
Wim van de Tang, Kees Mustersstraat 21, 2406 LK Alphen aan den Rijn. E-mail: secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl
Penningmeester PCOB
Harry Kaspers, Telefoon: (0172) 43 84 18,
E-mail: penningmeester@pcob-alphenaandenrijn.nl
Bankrekening: NL 62 RABO 0128 5352 88
t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn
Ouderenadviseur PCOB
Rijk Huisman Telefoon: (0172) 47 48 02
Coördinator PCOB-hulpen bij belastingaangiften:
Anne-Marie Oudenes, Telefoon: (0172) 49 40 22,
E-mail: anne-marie.oudenes@hetnet.nl
Coördinatie Lief en leed PCOB:
Vacature

In dringende gevallen zijn bezoekers van de soos te bereiken via: (06) 431 017 58

Vrijwilligers

“Met meer handen is het licht werken!”
Met deze kreet zijn wij op zoek naar vrijwilligers.
Als ouderenorganisaties willen we het vrijwilligerswerk altijd eenvoudig en licht houden. Daarom zoeken we vrijwilligers voor kleine taken. Grote taken splitsen we op, zodat ze behapbaar blijven, en met vrijwilligers die de KBO en de PCOB willen ondersteunen, maken we afspraken over hun tijdsbesteding: zo min mogelijk vergaderingen, maar wel van
elkaar op de hoogte blijven via de e-mail.

Zoekt u ook een vrijwilligersklusje? Via de e-mail kunt u zich aanmelden bij: secretaris@kbo- alphenaandenrijn.nl of secretaris@pcob-alphenaandenrijn.nl. Wij kunnen hulp gebruiken bij het secretariaat, de ledenadministratie, Lief &
Leed, coördinatiewerk, bezorging van het blad Seniorennieuws en het KBO-PCOB Magazine, als webmaster, enzovoort. Na een berichtje nemen we contact met u op. Samen zijn wij sterk!
We zetten ons in voor deze zes thema’s:
Wonen, Welzijn en Zorg, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering en Zingeving.
Neem ook eens een kijkje op onze website:
https://kbo-pcob-alphenaandenrijn.nl/
Dick Tempelaar, voorzitter PCOB,
namens besturen KBO-PCOB

Nieuws van de activiteitencommissie

De Soos

De lente is weer op haar einde en de lentebloesems zijn alweer aan het verdwijnen.

De zomer is dan in aantocht en dus kunnen we weer aan vakantie en leuke uitstapjes gaan denken!
De vakantieperiode betreffende de soos is van 5 juli tot en met 31 juli.

Klaverjassen

Dinsdag 20 juni is de laatste dag van de competities
met leuke prijsjes. Dinsdag 4 juli is de prijsuitreiking. We gaan er dan weer een gezellige middagvan maken, zoals altijd

Lady’s Day

Op 11 mei zijn we met 30 dames
naar Vander Klooster mode in
Boskoop geweest. Het was een
erg leuke en gezellige dag en de
dames gingen na een advocaatje
slagroom dan ook met een
goed gevoel weer huiswaarts.

Dagtocht Westland

in samenwerking met

Donderdag 29 juni gaan we met Cats Reizen naar Hoek van Holland, waar we de lunch gaan gebruiken aan de Nieuwe Waterweg.

Daarna rijden we naar het Westland voor een 2 uur durende rondvaart door de waterwegen die vroeger gebruikt werden om de producten naar de veiling te vervoeren. De prijs voor deze dag is € 54,50 en voor niet-leden € 59,50.
De opstapplaatsen zijn: Driehoorne, Sterrenlaan 11.00 uur en Dillenburg 11.10 uur. Graag 15 minuten voor die tijd aanwezig zijn.
Als u per bank betaald hebt, graag even de opstapplaats aan mij doorgeven: (06) 516 035 25 of i.hoogervorst@planet.nl. U kunt altijd nog even bij mij informeren of er eventueel nog plaats over is

Voor iedereen die al met vakantie gaat, een hele fijne vakantie toegewenst!
Ineke Hoogervorst

Lettersudoku’s

Werken als een ‘gewone’ sudoku, maar dan met letters in plaats van cijfers. Na correcte invulling leest u ergens (horizontaal of verticaal, heen of terug) een Nederlands woord

Vooraankondiging jaarlijks uitje PCOB

Graag wil ik iets vertellen over de plannen voor het jaarlijkse uitje; noteer de datum alvast in de agenda!
We zijn op woensdag 30 augustus van 13.00 tot 16.00 uur welkom in restaurant De Haven op landgoed Hooge Burch (Ipse de Bruggen) in Zwammerdam. Daar gaan we genieten van een high tea en van elkaar.
Ook komt een vrijwilliger alles vertellen en laten zien over de Limes en opgravingen op het terrein.
De kosten van dit uitje komen op maximaal € 22,00.

Het is uiteraard heel aantrekkelijk om, als het weer het toelaat, op de fiets erheen te gaan. Maar er zijn ook chauffeurs nodig om anderen, die slechter ter been zijn (en hun rollator mee moeten nemen) te vervoeren. Ik hoop dat we dit uitje voor iedereen mogelijk kunnen maken. In het volgende Seniorennieuws staat hoe en waar je je kunt aanmelden.
Zonnige groet, Sonja Huisman

UIT Agenda

Koffie-ochtenden/-middagen
Elke maandagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Sionskerk, Meteoorlaan 2.
Elke derde dinsdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16.
Dinsdag 20 juni: Wim Kroschell, houdt een lezing over: “Oude panden in het centrum die plaats maken voor nieuwbouw”..
Contactpersoon: fam. Tempelaar (06) 422 529 85, dick.tempelaar@hccnet.nl
Vervoer: Annie van Dam (0172) 44 5 9 25.
Elke donderdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Lichtkring, Amerikalaan 91.
KBO-soos: Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur soos in de Jozefzaal, Paradijslaan 3