KBO PCOB nieuws

Katern 2023 juli / augustus

  • Géén (landelijke) fusie van KBO en PCOB
  • De Soos
  • Klaverjassen
  • KBO agenda
  • Jaarlijks uitje PCOB
  • Wat als je kind je niet meer wil zien?
  • Lief & Leed
  • Gezocht: vrijwilliger voor de PCOB ledenadministratie
  • Uit Agenda

Katern 2023 juni

Zoekt u ook een vrijwilligersklusje, De Soos, Klaverjassen, Lady’s Day, Dagtocht Westland, Lettersudoku’s, Lief & Leed, Vooraankondiging jaarlijks uitje PCOB en Uit Agenda

Zorgverzekering 2023

Zorgverzekeringen flink duurder:

In het nieuwe pensioenstelsel dreigt een koopkrachtig pensioen niet te worden gehaald. Voor de Seniorencoalitie is het onaanvaardbaar als deze centrale belofte van het pensioenakkoord wordt gebroken. Het draagvlak onder gepensioneerden wordt op die manier verkwanseld.

In een brief roept de Seniorencoalitie (bestaande uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM) de Tweede Kamer op om het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel zo niet aan te nemen. Het draagvlak onder gepensioneerden is inmiddels vrijwel weg, terwijl herstel van vertrouwen toch een van de belangrijkste doelstellingen was van deze en vorige regeringen.

Taaltrucjes

Volgens de Seniorencoalitie wordt met subtiele taaltrucjes de koopkrachtbelofte afgezwakt. Het sterkste voorbeeld is dat het niet zou gaan om een koopkrachtig, maar om een koopkrachtiger pensioen. Dat is niet hoe het destijds bij het pensioenakkoord is afgesproken, want dat zou de Seniorencoalitie onmiddellijk hebben afgewezen.

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid, vinden de seniorenorganisaties. Daarom stellen zij voor de motie-Van Dijk te verlengen zolang dat nodig is. Hierin is geregeld dat pensioenfondsen vanaf een dekkingsgraad van 105% mogen indexeren. Ondertussen kan worden gewerkt aan een betere versie van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), zodat (toekomstig) gepensioneerden kunnen rekenen op een koopkrachtig pensioen.

Onvoldoende gecompenseerd

Een ander punt van zorg bij de Seniorencoalitie is de zeggenschap van gepensioneerden. Het schrappen van het individueel bezwaarrecht wordt in de nieuwe wet nog onvoldoende gecompenseerd.

KBO PCOB magazine

Leden van de PCOB ontvangen 10 keer per jaar het KBO PCOB Magazine en daarnaast kunnen ze gebruik maken van alle voordelen van KBO PCOB

KBO PCOB Nieuws

Voor senioren van vandaag en morgen door het landelijk bureau van de KBO PCOB  Lees verder.

Bekijk onze 6 thema’s