Raad en daad

De vrijwillige ouderen Adviseur staat senioren met raad en daad bij. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding. De hulp van de ouderenadviseur is laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en aandacht aan iemand besteed worden dan beroepskrachten dat kunnen. Bij ingewikkelde hulpvragen kan de vrijwillig ouderen adviseur weer terugvallen op de beroepskrachten en u helpen bij een gesprek bij een instantie zoals Gemeente of Tom in de Buurt.

Goed op de hoogte

Ouderenadviseurs werken samen met andere organisaties, zoals de gemeente, stichting welzijn ouderen en het verenigingsbureau van KBO-PCOB. Vrijwillige Ouderenadviseurs van KBO-PCOB hebben veel affiniteit met de zorg en zijn goed op de hoogte van de diverse vragen en problemen rond zorg, welzijn, veiligheid, vervoer of financiën. Zij hebben hiervoor de speciale training Vrijwillig Ouderen Adviseur gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing.

KBO: Henri Komen,  tel.: 06 – 22 57 99 07   
PCOB: Rijk Huisman, tel.: 0172 47 48 02, E-mail:  rijk.huisman@hetnet.nl
PCOB: Anne-Marie Oudenes, tel.: 0172 49 40 22, E-mail: anne-marie.oudenes@hetnet.nl