KBO-PCOB Alphen aan den Rijn is een samenwerking tussen de christelijke bonden KBO Alphen aan den Rijn en PCOB Alphen aan den Rijn.
KBO-PCOB Alphen aan den Rijn met meer dan 1000 leden is een vereniging van en voor leden.

KBO en PCOB Alphen aan den Rijn hebben regelmatig een overleg voor de activiteiten en behartigen de lokale belangen van onze leden. Veel vrijwilligers zetten zich in voor de KBO en PCOB als medewerker voor: Vrijwilliger Ouderenadviseur, HUlp bij Belasting Advies (HUBA), Lief & Leed en bezorging van het blad Seniorennieuws en het tijdschrift KBO-PCOB Magazine.
KBO en PCOB Alphen aan den Rijn zochten elkaar op in 2018 en hadden al veel eerder zitting in het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) vanaf 1960 voor de lokale belangenbehartiging.
KBO en PCOB Alphen aan den Rijn blijven vooralsnog zelfstandige besturen met een aparte administratie. Verdere samenwerking zal onderzocht worden na de landelijke samenvoeging.

KBO-PCOB Nederland is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Bij de KBO en PCOB komen helaas vacatures voor, lees verder.

Samen sterk

Met de KBO-Boskoop hebben wij contact via het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO).

Wonen, Welzijn en Zorg hebben zij overgedragen aan het OSO, ook al hebben wij bijna 1000 leden, maar met de ASVA, FNV-senioren Alphen en KBO-Boskoop staan we sterker.

Overleg

KBO-PCOB Alphen aan den Rijn hebben regelmatig overleg onder voorzitterschap van Gerard Ammerlaan met de besturen van KBO en PCOB.