De PCOB Alphen aan den Rijn stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de senioren van Alphen aan den Rijn in de meest uitgebreide zin te behartigen.
De bond is een bundeling van 50-plussers uit alle protestantse kerken.

Wat doen wij als PCOB

Waaraan willen wij als PCOB aandacht geven?
Door KBO-PCOB landelijk worden zes thema’s aangegeven t.w. Wonen, Welzijn en zorg, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering en Zingeving. Elementen waar senioren langer, gelukkig, zelfstandig en zinvol te kunnen leven.

Wat kan de PCOB daar zelf aan doen?
Bepaalde belangenbehartiging is zo ingewikkeld, tijdrovend, de PCOB is met 375 leden klein en heeft daardoor minder overredingskracht dan een gezamenlijke aanpak. Door samenwerking zijn er meer kansen voor een betere afwikkeling. De PCOB zoekt naar een bredere organisatie.

Zelf als PCOB, Gezamenlijk of Landelijk

Als PCOB hebben we een keuze gemaakt hoe we het beste zelf, gezamenlijk of landelijk ondersteuning kunnen geven aan onze leden en welke belangenbehartiging wij als PCOB kunnen of moeten of laten doen.

Zelf doen: (met als uitgangspunt: Barmhartigheid en Zingeving)

  • Lief en Leed, Paas- en Kerstzangdiensten, Zingeving, Bemoediging, Evenementen, PCOB nieuwsbrief, Vrijwilligers Ouderen Adviseur (VOA), Hulp bij belasting (HUBA), Leden werving en Eindejaarsbrief
  • Wij zouden graag meer aandacht willen geven aan: mantelzorg, vervangende zorg en respijtzorg. “Mantelzorg nu en morgen”. (voor de korte en lange termijn)

Gezamenlijke KBO-PCOB-Alphen

Bezorgen KBO-PCOB Magazine en Seniorennieuws
Openstellen van elkaars activiteiten
Hulp bij belasting (Huba)
Aandacht voor Mantelzorg

Overleg samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO)
Belangenbehartiging in de eigen gemeente wordt belangrijker. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid komen bij de gemeente te liggen.

Commissie Wonen:
Commissie Zorg en Welzijn: Ouderenmishandeling, Slachtofferhulp, Wij met medicijnen, Preventieve gezondheid, Eenzaamheid
Werkgroep Activiteiten: Museumbus, Vrijwilligersbedankje, Fietstochten, Film, Lustrumbijeenkomst, Aandacht bij verkiezingen

KBO-PCOB landelijk

Koopkracht, Arbeid, Ondersteuning

Wat kunt u doen?

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met één van de  Teamleden

Bekijk onze 6 thema’s