2021 aan voor 1 september

“Komt u in aanmerking voor zorg- en huurtoeslag over 2021, dan kunt u de toeslagen nog tot 1 september aanvragen”, is het advies van Anne-Marie Oudenes. Als coördinator van de Hulpen bij belastingaangifte (HUBA’s) van de Protestantse Christelijke Ouderen Bond heeft zij hier een ruime ervaring mee. “Wie uitstel heeft om de aangifte Inkomstenbelasting na 1 september aan te leveren, heeft tevens uitstel om de toeslagen voor dezelfde datum aan te leveren.”

Rijk Huisman
De drempel om toeslagen aan te vragen is hoog, met als gevolg dat honderden miljoenen euro’s bij de Belastingdienst op de plank blijven liggen. “Het is gebruikelijk dat de Belastingdienst in eerste instantie een maandelijks voorschot uitbetaalt. Als het voorschot wordt verrekend, kan blijken dat het bedrag te hoog is geweest of eventueel helemaal niet mocht worden uitbetaald.” De meest voor de hand liggende reden is dat de Belastingdienst het voorschot heeft gebaseerd op een te laag inkomen. “Maar de aanvrager moet dan geld terugbetalen, dat al lang is opgemaakt”, is de ervaring van Anne-Marie. “Dat probleem kun je voorkomen door een proefberekening te maken. Het is onverstandig om de toeslag niet aan te vragen, terwijl je er wel recht op hebt. Een andere reden om geen toeslag aan te vragenis de papieren rompslomp waar je mee te maken krijgt. Kennelijk is het niet algemeen bekend dat je advies kunt vragen bij een ouderenorganisatie, maar ook bij de bibliotheek, stichting ’t Gilde of de Papierwinkel van Tom in de buurt.”
‘Het kan eigenlijk niet verkeerd gaan – Anne-Marie Oudenes’

Belastingaanslag

Bijna iedereen die recht heeft op toeslagen is inmiddels in het bezit van de belastingaanslag, waarop het verzamelinkomen is vermeld, of de gegevens staan op de jaaropgave van het inkomen. “Als je die gegevens gebruikt om alsnog een toeslag aan te vragen, kan het eigenlijk niet verkeerd gaan”, zegt Anne-Marie. 

Fiscale inkomen

Om alsnog in aanmerking te komen voor zorgtoeslag over 2021 mag het fiscale jaarinkomen voor een alleenstaande niet hoger zijn dan maximaal € 31.138. Op 1 januari mag het vermogen niet hoger zijn dan € 118.479. Als er sprake is van een toeslagpartner geldt een inkomen van € 39.979 en een vermogen van € 149.819. 

Invoering

De zorgtoeslag is ingevoerd in 2006, toen het begrip ziekenfonds werd afgeschaft en ook de particuliere verzekering werd omgezet in de nieuwe zorgverzekering. Wie een laag inkomen genoot, kreeg van de overheid een financiële tegemoetkoming voor de premie van de zorgverzekering. De zorgverzekeraar mag de maandpremie al vooraf innen. Het maandelijkse voorschot voor de zorgtoeslag, dat bedoeld is om de hoge zorgpremie te kunnen betalen, betaal je daarom eveneens vooraf. 

Verhouding

De overheid heeft de huurtoeslag (aanvankelijk huursubsidie) ingesteld om ervoor te zorgen dat in verhouding niet te veel huur wordt betaald. Evenals de zorgtoeslag betaalt de Belastingdienst de huurtoeslag in maandelijkse voorschotbedragen uit. “Ook de huurtoeslag vragen mensen lang niet altijd aan, terwijl het toch om relevante bedragen gaat. Wie als alleenstaande in 2021 een inkomen had van maximaal € 23.725 en per 01.01. 2021 een vermogen had van maximaal € 31.340 kan alsnog een aanvraag indienen. Het bedrag van de kale huur plus servicekosten van niet meer dan € 48 mag niet hoger zijn dan € 752,33. Wanneer sprake is van een toeslagpartner of een medebewoner mag het inkomen niet hoger zijn dan € 32.200 en het maximale vermogen per 01.01. 2021 bedraagt € 62.680. Voor alle situaties geldt: Maak op internet een proefberekening.”