Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wat de Wmo betreft wordt je op je wenken bediend.

Wie wat waar kunt dat vinden?
Op deze pagina willen wij als PCOB u een handreiking geven:
Bij de Rijksoverheid
Bij een bekende instantie: IkWoonLeefZorg
Bij de gemeente Alphen aan den Rijn:
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de Wmo uitbesteed aan Tom in de Buurt
Wij hebben een verkorte zoekmogelijkheid op de voorpagina gezet in de groene blokken van deze website.

Bekijk onze 6 thema’s